SeppoKorhonen SEPON SORVISTA

MITEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKIA KUNNISSA NOUDATETAAN?

  • MITEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKIA KUNNISSA NOUDATETAAN?

Useat lapsiperheet ja yksinhuoltajat ovat taloudellisesti ahtaalla ja tämä on nähtävissä mm. perintään ja ulosottoon päätyneiden päivähoitomaksujen huolestuttavassa määrässä. Lapsiperheelle ulosottoon päätyminen johtaa maksuhäiriömerkinnän ja luottokelpoisuuden menetyksen myötä toimeentulon vaarantumista. Lahdessa perintään ja ulosottoon laitetaan hälyttävän paljon päivähoitolaskuja, kuten todennäköisesti useassa muussakin kunnassa. Jätin syyskuun kaupunginvaltuuston kokouksessa yhdessä 22:n muun valtuutetun kanssa aloitteen (alla) tilanteen korjaamiseksi. Aloite tulee myöhemmin valtuuston käsiteltäväksi.

Valtuustoaloite:

Päivähoitomaksujen perinnässä noudatettava asiakaskohtaista harkintaa ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia

Useat lapsiperheet ja yksinhuoltajat ovat taloudellisesti ahtaalla ja tämä on nähtävissä mm. perintään ja ulosottoon päätyneiden päivähoitomaksujen huolestuttavassa määrässä. Lapsiperheelle ulosottoon päätyminen johtaa maksuhäiriömerkinnän ja luottokelpoisuuden menetyksen myötä toimeentulon vaarantumista.

Lahden kaupungin perintään ja ulosottoon laittamien päivähoitolaskujen osalta tilanne on seuraava:

Ajanjakso                         Perinn.        Ulosotossa

2016 (07-12/2016)           804               35

2017                                   1777             154

2018 (01-06/2018)           854               143

Perimättä jättämistä tai alennusta hakeneet ja myönnetyt:

Ajanjakso                         Hakenut      Myönnetty

2016 (07-12/2016)           15                 11

2017                                   18                 14

2018 (01-06/2018)           8                    3                   

              

Edellä mainitut luvut perustuvat Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen antamiin tietoihin.

Tietojen perusteella on todennäköistä, että suurin osa Lahdessa vuonna 2017 ja sen jälkeen perintään ja ulosottoon laitetuista päivähoitolaskuista ovat 1.3.2017 voimaanastuneen uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain vastaisia. Lain 13 pykälässä on säädetty maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta:

Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.

Me allekirjoittaneet Lahden kaupunginvaltuutetut esitämme, että:

- kaupunki muuttaa päivähoitomaksujen perinnässä toimintatapaansa vastaamaan em. varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta sekä tiedottamaan em. mahdollisuudesta kaikille asiakkaille ja lisäämään laskuihin tiedon lain suomasta mahdollisuudesta

- aina ennen perinnän ja ulosoton käynnistämistä otetaan yhteys perheen huoltajiin tarpeesta maksun perimättä jättämiseen tai alentamiseen

- myös päivähoidon palvelusetelin piiriin kuuluvat yksityiset palveluntuottajat velvoitetaan sääntökirjan erityisellä määräyksellä tai muulla tavoin noudattamaan em. periaatteita päivähoitolaskujen perinnässä  

- uuden lainsäädännön vastaisesti perintään tai ulosottoon jo laitettujen päivähoitomaksujen osalta menettely oikaistaan ja asiakkaille aiheutunut vahinko korvataan taannehtivasti

 

Lahdessa 10.9.2018

Seppo Korhonen + 22 muuta valtuutettua

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat