SeppoKorhonen SEPON SORVISTA

KUKA TIETÄÄ SOTE-LASKUN ARMAHDUKSESTA?

  • Sote-asiakaslaskuun mahdollisuus saada armahdus.
    Sote-asiakaslaskuun mahdollisuus saada armahdus.

Sosiaali- ja terveydenhoidon asiakkaiden on hyvä tietää oikeudestaan saada alennusta tai armahduksen asiamaksusta, jos maksukyky sitä edellyttää. Syy tietämättömyyteen on siinä, että tätä tietoa pihdataan tarkoituksellisesti. Lahdessa lähdimme peräämään tiedottamista tästä lakisääteisestä oikeudesta oheisella valtuustoaloitteella.

Valtuustoaloite: Asiakasmaksulain mukaisen huojennuksen ja armahduksen noudattaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kohtuuttomat sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ovat osaltaan siihen vaikuttaneet siihen, että maassamme on EU:n tilastojen mukaan lähes miljoona köyhyysrajalla elävää, joista noin puoli miljoonaa on köyhyydessä elävää pieneläkeläistä. Maksut koettelevat erityisesti moni- ja pitkäaikaissairaita sekä vammaisia ihmisiä vaarantaen henkilön tai hänen perheensä toimeentulon.

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymässä (hyky) sosiaali- ja terveydenhuollossa lähetetään vuosittain noin 600 000 myyntilaskua. Yhtymä on ulkoistanut laskujen huomauttamisen ja perinnän Intrumille. Tietojärjestelmien muutosten vuoksi on kohtuullisella työllä pystytty selvittämään laskutustiedot puolen vuoden ajalta eli ajanjaksolta 1.1. – 30.6.2018.

Sosiaalitoimen toimeksiantojen (huomautukset ja perintä) määrä Intrumille em. ajanjaksolla oli 15 153 asiakaslaskua, joista ulosottoon lähti 123 laskua.

Ikääntyneiden palveluissa asiakasmaksulain 11 §:n alennushakemuksia on tehty em. puolivuotisajalla 105 kpl, joista alennuksia on myönnetty 58 asiakkaalle. Hykyn ilmoituksen mukaan esim. vammaispalveluissa on ”muutamia tapauksia”, mutta niistä ei ole tarkempia tietoja.

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa em. ajanjaksolla ei laskutusesimiehen mukaan ole lainkaan jätetty asiakasmaksulain mukaisia maksun alennus- tai perimättä jättämishakemuksia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaissa (734/1992) säädetään seuraavaa:

11 § Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

1)    muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetulla perusteella; tai

2)    maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksujen laskutustiedot kertovat sen, etteivät asiakkaat tunne asiakasmaksulain mukaista mahdollisuutta hakea huojennusta tai armahdusta asiakaslaskuihin, vaikka heidän taloudellinen tilanne sitä edellyttäisi.

Esitämme, että, Lahden kaupunki käyttää omistajaohjausta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä Lahtea edustaville annettavin toimiohjein tai muulla tavoin, että:

- yhtymä muuttaa asiakasmaksujen laskutuksessa toimintatapaansa vastaamaan em. asiakasmaksulakia maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta ja tiedottamaan kaikille asiakkaille tästä mahdollisuudesta sekä lisäämään laskuihin ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta

- aina ennen perinnän ja ulosoton käynnistämistä otetaan yhteys asiakkaaseen ja neuvotellaan tarpeesta maksun perimättä jättämiseen tai alentamiseen

Lahdessa 12.11.2018

Seppo Korhonen + 6 muuta

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat